Statická projekční kancelář

Statika se pro nás neredukuje na pouhé finální posouzení konstrukce, na ono „VYHOVUJE – NEVYHOVUJE“. Při vlastním návrhu chceme architektovi, resp. stavebnímu projektantovi a investorovi, vždy navrhnout optimální konstrukční řešení dané stavby a tím přispět k celkovému úspěchu celého díla.

O společnosti

Nabízím služby autorizovaného inženýra v oboru Statika a dynamika staveb (autorizace od roku 1994).

Dostalo se mi příležitosti spolupracovat s významnými firmami působícími v oboru a rovněž s projekčními kancelářemi, se kterými jsem měl možnost participovat na mnoha velmi zajímavých a technicky progresivních konstrukčních řešeních.

V rámci projektování díla spolupracuji se specialisty v dílčích oborech statiky – např. hlubinné zakládání, dřevěné příhradové konstrukce, složitější ocelové konstrukce apod.

Týmová práce na mnoha projektech mi umožnila detailní vhled do dané problematiky. Tímto bych chtěl vyjádřit všem partnerům dík. I nadále doufám v plodnou spolupráci.

Služby

Neprovádím stavebně-technický průzkum

V rámci služeb autorizovaného inženýra v oboru Statika a dynamika staveb nabízím především:

Statické výpočty konstrukcí

Statické posudky

Návrhy konstrukčního řešení staveb a jejich optimalizaci

Vypracování konstrukční části staveb pro jednotlivé stupně PD

Zakládání staveb (mimo speciální a hlubinné)

Zhodnocení inženýrsko-geologických průzkumů

Stanovení únosnosti konstrukcí

Posouzení poruch staveb a návrh na způsob jejich řešení

Těžiště naší činnosti leží v návrhu staveb z prefabrikovaného železobetonu, kde úzce spolupracujeme s dodavatelskou firmou IP systém a.s., Olomouc (www.ipsystem.cz). Prefabrikované stavby tvoří nejvýznamnější část portfolia našich zakázek, neboť zde můžeme nejlépe zhodnotit své dlouhodobě nabyté zkušenosti.

Pro výše uvedené výpočty a práce používáme celou řadu licencovaných programů, jako je Scia Engineer, FINE, AutoCad a jiný specializovaný software. Samozřejmostí je přechod na projektování podle nově uplatňovaných norem řady ČSN EN (tzv. Eurokódy).

Reference

MEDIS Bolatice 2023

Certifikace a autorizace odbornosti a kvality